Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie E, or PC Sectie E version history

At line 4 changed 1 line.
''Het beschrijven van de toestand van de huid van de cliënt en het vaststellen van de aanwezigheid, het stadium en het type van ulcera en van andere huid- en voetproblemen.''
''Het beschrijven van de toestand van de huid van de cliënt en het vaststellen van de aanwezigheid, het stadium en het type van ulcera en andere huid- en voetproblemen.''
At line 8 changed 1 line.
*E3: [Ulcus cruris PCSectieE3]
*E3: [Ulcus cruris|PCSectieE3]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]