Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie E, or PC Sectie E version history

At line 1 added 5 lines.
\\
!PC SECTIE E. TOESTAND VAN DE HUID
''Het beschrijven van de toestand van de huid van de cliënt en het vaststellen van de aanwezigheid, het stadium en het type van ulcera en andere huid- en voetproblemen.''
At line 3 changed 1 line.
*E3: [ Ulcus cruris PCSectieE3]
*E3: [Ulcus cruris|PCSectieE3]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]