Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie D 3, or PC Sectie D 3 version history

At line 5 changed 1 line.
Het vermogen om veilig te slikken kan door ziekteprocessen en functionele achteruitgang worden aangetast. Vaak hebben cliënten met slikmoeilijkheden veranderde voedsel- en vloeistofconsistenties nodig OF kunnen ze geen voeding door de mond binnenkrijgen. Dit item detailleert de dieetconsistenties en de gebruikte aanpassingen om slikmoeilijkheden aan te pakken.
Het vermogen om veilig te slikken kan door ziekteprocessen en functionele achteruitgang aangetast worden. Vaak hebben cliënten met slikmoeilijkheden veranderde voedsel- en vloeistofconsistenties nodig OF kunnen ze geen voeding via de mond binnenkrijgen. Dit item detailleert de dieetconsistenties en de gebruikte aanpassingen om slikmoeilijkheden aan te pakken.
At line 11 changed 1 line.
Geef door de codering aan welke code het best de manier van voedselinname beschrijft om de slikproblemen het hoofd te bieden.
Geef door middel van de codering aan welke code het best de manier van voedselinname beschrijft om de slikproblemen het hoofd te bieden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]