Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie C 4, or PC Sectie C 4 version history

At line 5 changed 1 line.
Documenteren of de cliënt is gevallen in de afgelopen 90 dagen, en het aantal vallen dat de personen heeft ondergaan in de laatste 30 dagen. Personen die minstens een val hebben gehad, lopen een verhoogd risico voor toekomstige vallen. Valincidenten kunnen een neveneffect zijn van sommige medicatie.
Registreren of de cliënt gevallen is in de afgelopen 90 dagen en het aantal vallen in de laatste 30 dagen vastleggen. Personen die minstens één keer gevallen zijn, lopen een verhoogd risico voor toekomstige vallen. Valincidenten kunnen een neveneffect zijn van bepaalde geneesmiddelen
At line 8 changed 1 line.
Elke onbedoelde verandering in lichaamshouding waarbij de cliënt op de vloer of ander lager niveau terechtkomt. Dit omvat ook incidenten die gebeuren terwijl de cliënt door anderen wordt ondersteund.
Elke onbedoelde verandering in lichaamshouding waarbij de cliënt op de vloer of een ander lager niveau terechtkomt. Dit omvat ook incidenten die gebeuren terwijl de cliënt door anderen ondersteund wordt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]