Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie C 1, or PC Sectie C 1 version history

At line 11 changed 1 line.
Vraag de cliënt of hij of zij pijn heeft gehad in de laatste 3 dagen. Als pijn aanwezig is geweest, vraag de cliënt om de pijnervaring in eigen woorden te beschrijven. Exploreer de frequentie en intensiteit van de pijn, het patroon en of het een nieuwe pijn is of een pijn die verergerd is in de laatste 3 dagen. Vraag ook de cliënt zijn mening over de pijncontrole maatregelen. Als de cliënt zegt pijn te hebben, geloof hem of haar op zijn woord. Pijn is een subjectieve ervaring.
Vraag de cliënt of hij of zij pijn heeft gehad in de laatste 3 dagen. Als pijn aanwezig is geweest, vraag de cliënt om de pijnervaring in eigen woorden te beschrijven. Exploreer de frequentie en intensiteit van de pijn, het patroon en of het een nieuwe pijn is of een pijn die verergerd is in de laatste 3 dagen. Vraag ook de cliënt zijn mening over de maatregelen om pijn te controleren. Als de cliënt zegt pijn te hebben, geloof hem of haar op zijn woord. Pijn is een subjectieve ervaring.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]