Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie A 3, or PC Sectie A 3 version history

At line 13 changed 1 line.
Geef alle diagnoses van de cliënt weer. Het coderingsysteem is de ‘International Classification of Diseases’ (of de versie ICD-9 of ICD-10 gebruikt wordt, is afhankelijk van het land. In de voorbeelden in deze handleiding wordt de ICD-10 gebruikt). Selecteer onder de rubriek met de titel ”ziektecodering”, de meest gepaste code uit de volgende lijst:
Geef alle diagnoses van de cliënt weer. Het coderingsysteem is de ‘International Classification of Diseases’ (of de versie ICD-9 of ICD-10 gebruikt wordt, is afhankelijk van het land. In de voorbeelden in deze handleiding wordt de ICD-10 gebruikt). Selecteer onder de rubriek met de titel ”ziektecodering” de meest gepaste code uit de volgende lijst:
At line 15 changed 1 line.
*__Primaire diagnose/diagnose voor huidig verblijf__ - Registreer de ziektebeelden die de hoofdreden(en) zijn voor de cliënt zijn of haar deelname in het hospice of palliatieve programma, of de reden waarom de cliënt palliatie vereist. Merk op dat er meer dan een primaire diagnose kan zijn.
*__Primaire diagnose/diagnose voor huidig verblijf__ - Registreer de ziektebeelden die de hoofdreden(en) zijn voor de cliënt zijn of haar deelname in het hospice of palliatief programma of registreer de reden waarom de cliënt palliatieve zorg nodig heeft. Merk op dat er meer dan één primaire diagnose kan zijn.
At line 17 changed 1 line.
*__Diagnose aanwezig, ontvangt actieve behandeling__ - De cliënt krijgt behandeling zoals medicatie, therapie, monitoren van labwerk, vitale tekenen, of andere professionele interventies zoals wondverzorging of afzuiging.
*__Diagnose aanwezig, ontvangt actieve behandeling__ - De cliënt krijgt behandelingen zoals medicatie, therapie, monitoren van labwerk, vitale tekenen, of andere professionele interventies zoals wondverzorging of afzuiging.
At line 19 changed 1 line.
*__Diagnose aanwezig maar geen actieve behandeling__ - De cliënt ontvangt geen behandeling zoals medicatie of therapie. De ziektebeelden wordt gecontroleerd door de klinische staf in de voorziening of thuis.
*__Diagnose aanwezig maar geen actieve behandeling__ - De cliënt ontvangt geen behandelingen zoals medicatie of therapie. De ziektebeelden worden gecontroleerd door de klinische staf in de voorziening of thuis.
At line 21 changed 1 line.
Schrijf voor elke diagnose die geregistreerd staat, de overeenkomende ICD code in de rechterkolom (wanneer geweten). Refereer tot de registratieafdeling of raadpleeg een handleiding voor de ICD code. Gebruik indien nodig bijkomende lijnen zoals nodig voor andere ziekte diagnoses.
Schrijf voor elke diagnose die geregistreerd staat de overeenkomende ICD code in de rechterkolom (indien men deze kent). Refereer naar de registratieafdeling of raadpleeg een handleiding voor de ICD code. Gebruik indien nodig bijkomende lijnen voor andere ziekte diagnoses.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]