Difference between version and version      View first change»»

Back to Ondervoeding 2 Probleemstelling, or Ondervoeding 2 Probleemstelling version history

At line 6 changed 1 line.
Gewichtsverlies heeft verscheidene oorzaken, waaronder: gebrek aan kennis over gezonde voeding; moeilijk kunnen kauwen en slikken; niet zelfstandig kunnen eten; cognitieve en communicatieve beperkingen; medische aandoeningen (bv. spierproblemen); gebrekkige eetlust (bv. vroegtijdig het gevoel hebben verzadigd te zijn); stemmingsstoornissen; angst en gedragsproblemen; beperkte voedingskeuze; omgevingsgerelateerde factoren.
Gewichtsverlies heeft verscheidene oorzaken, waaronder gebrek aan kennis over gezonde voeding, moeilijk kunnen kauwen en slikken, niet zelfstandig kunnen eten, cognitieve en communicatieve beperkingen, medische aandoeningen (bv. spierproblemen), gebrekkige eetlust (bv. vroegtijdig het gevoel hebben verzadigd te zijn), stemmingsstoornissen (bv. depressie), angst en gedragsproblemen, beperkte voedingskeuze en omgevingsgerelateerde factoren (bv. beperkte financiële middelen of voorzieningen).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]