Difference between version and version      View first change»»

Back to Mishandeling, or Mishandeling version history

At line 4 changed 1 line.
''Deze CAP [1] (is ontworpen om cliënten die mogelijks misbruikt of verwaarloosd worden te identificeren. Verder wil deze CAP ook een leidraad zijn bij het bepalen van de te treffen maatregelen. In sommige landen of gemeenschappen is het verplicht dergelijke gevallen aan te geven. [Lees verder|LeesVerderMishandeling]''
''Deze CAP [1] is ontworpen om cliënten die mogelijks misbruikt of verwaarloosd worden te identificeren. Verder wil deze CAP ook een leidraad zijn bij het bepalen van de te treffen maatregelen. In sommige landen of gemeenschappen is het verplicht dergelijke gevallen aan te geven. [Lees verder|LeesVerderMishandeling]''
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-16) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]