Difference between version and version      View first change»»

Back to Meer RAI, or Meer RAI version history

At line 5 changed 1 line.
Chronisch ziek of afhankelijk zijn veronderstelt immers dat men beroep kan doen op diensten in verschillende zorgsettings op hetzelfde moment of op al dan niet opeenvolgende tijdstippen. Om tegemoet te komen aan de integratie van deze verschillende diensten werden in april 2005 na een complex herstructureringsproces de nieuwe interRAI-versies of interRAI-beoordelingsinstrumenten ([Integrated Suite of Assessment Instruments|http://www.interrai.org/section/view/?fnode=38]), die beter op mekaar afgestemd zijn, door [InterRAI|http://www.interrai.org/section/view/] vrijgegeven.
Chronisch ziek of afhankelijk zijn veronderstelt immers dat men beroep kan doen op diensten in verschillende zorgsettings op hetzelfde moment of op al dan niet opeenvolgende tijdstippen. Om tegemoet te komen aan de integratie van deze verschillende diensten werden in april 2005 na een complex herstructureringsproces de nieuwe op elkaar afgestemde interRAI-beoordelingsinstrumenten ([Integrated Suite of Assessment Instruments|http://www.interrai.org/section/view/?fnode=38]) door [InterRAI|http://www.interrai.org/section/view/] vrijgegeven.
At line 7 changed 1 line.
De [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Downloads] (Minimum Data Set, MDS) helpen de zorgverleners in verschillende zorgsettings (rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, ...) om aan de hand van gestructureerde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de sterke kanten van de cliënt.
De [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Downloads] (Minimum Data Set, MDS) helpen de zorgverleners in verschillende zorgsettings (rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, ...) om aan de hand van gestructureerde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de sterke kanten van de cliënt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]