Difference between version and version      View first change»»

Back to Meer RAI, or Meer RAI version history

At line 2 changed 1 line.
''Het __Resident Assessment Instrument (RAI)__ werd op het einde van de jaren 1980 in de [Verenigde Staten|http://www.interrai.org/section/view/] ontwikkeld om de gezondheidssituatie van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een [hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring|Woordenlijst#WeerslagVanDeInterRAIBeoordelingsinstrumenten] te realiseren. Nadien werden ook voor andere zorgsectoren RAI-instrumenten ontwikkeld.''
''Het __Resident Assessment Instrument (RAI)__ werd op het einde van de jaren 1980 in de [Verenigde Staten|http://www.interrai.org/section/view/] ontwikkeld om de gezondheidssituatie van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een [hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring|Woordenlijst#WeerslagVanDeInterRAIBeoordelingsinstrumenten] te realiseren. Pas nadien werden de
interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de andere zorgsectoren ontwikkeld.''
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]