Difference between version and version      View first change»»

Back to Meer RAI, or Meer RAI version history

At line 2 changed 2 lines.
''Het __Resident Assessment Instrument (RAI)__ werd op het einde van de jaren 1980 in de [Verenigde Staten|http://www.interrai.org/section/view/] ontwikkeld om de gezondheidssituatie van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een [hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring|Woordenlijst#WeerslagVanDeInterRAIBeoordelingsinstrumenten] te realiseren. Pas nadien werden de
RAI-beoordelingsinstrumenten voor de andere zorgsectoren ontwikkeld.''
''Het __Resident Assessment Instrument (RAI)__ werd op het einde van de jaren 1980 in de [Verenigde Staten|http://www.interrai.org/section/view/] ontwikkeld om de gezondheids- en welzijnssituatie van ouderen in instellingen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier in beeld te brengen met als doel een [hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring|Woordenlijst#WeerslagVanDeInterRAIBeoordelingsinstrumenten] te realiseren. Nadien werden ook voor de andere zorgsectoren RAI-instrumenten ontwikkeld.''
At line 9 changed 1 line.
Elk interRAI-beoordelingsinstrument of elke (interRAI-)beoordeling ([LTCF|LTCF], [Home Care|HomeCare], ...) bestaat dus uit een twintigtal hoofdstukken zoals persoonlijke gegevens, stemming en gedrag, psychosociaal welzijn, continentie, ziektebeelden, gezondheidstoestand, geneesmiddelen enz... De beoordelingsinstrumenten stellen de zorgverleners in staat het functioneren, de gezondheid, de sociale steun en het gebruik van diensten van de cliënt te beoordelen.
Elk interRAI-beoordelingsinstrument of elke (interRAI-)beoordeling ([LTCF|LTCF], [Home Care|HomeCare], ...) bestaat uit een twintigtal hoofdstukken zoals persoonlijke gegevens, stemming en gedrag, psychosociaal welzijn, continentie, ziektebeelden, gezondheidstoestand, geneesmiddelen enz... De beoordelingsinstrumenten stellen de zorgverleners in staat het functioneren, de gezondheid, de sociale steun en het gebruik van diensten van de cliënt te beoordelen.
At line 13 changed 1 line.
Bepaalde aspecten van de vragen fungeren dus als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een [CAP|CAPS] (Clinical Assessment Protocol of Klinisch Analyseprotocol) uiteengezet wordt. Deze "[CAP-triggers|Triggers]" zijn geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de [CAP’s|CAPS]. De zorgdoelen in de verschillende [CAP’s|CAPS] variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen. Elke [CAP|CAPS] bevat richtlijnen om de relevante, onderliggende toestanden te analyseren om daarna de zorgverleners toe te laten op een flexibele en autonome manier een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.
Bepaalde aspecten van de vragen fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een [CAP|CAPS] (Clinical Assessment Protocol of Klinisch Analyseprotocol) uiteengezet wordt. Deze "[CAP-triggers|Triggers]" zijn geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de [CAP’s|CAPS]. De zorgdoelen in de verschillende [CAP’s|CAPS] variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen. Elke [CAP|CAPS] bevat richtlijnen om de relevante, onderliggende toestanden te analyseren om daarna de zorgverleners toe te laten op een flexibele en autonome manier een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.
At line 17 changed 1 line.
Het is een belangrijk voordeel dat deze schalen afgeleid zijn uit de [interRAI-beoordelingsinstrumenten |Downloads#MDSMinimumDataSet] - over verschillende zorgsettings heen - omdat:
Het is een belangrijk voordeel dat deze schalen zijn afgeleid uit de [interRAI-beoordelingsinstrumenten |Downloads#MDSMinimumDataSet] - over verschillende zorgsettings heen - omdat:
At line 21 added 2 lines.
Samenvattend kunnen we stellen dat de interRAI-beoordelingsinstrumenten of (interRAI-)beoordelingen vooral mikken op de aanwezige competenties van de cliënten en veel minder op wat de cliënten niet (meer) kunnen (deficits). De CAP’s hebben deze competentieregel als basis. CAP’s zijn immers (zorg)richtlijnen voor een potentieel van aanpassing of verbetering. Ze informeren de zorgverlener waar en in welke mate de cliënt nog kan recupereren of verbeteren en ze informeren ook indien dit potentieel er niet meer is.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]