Difference between version and version      View first change»»

Back to Meer RAI, or Meer RAI version history

At line 7 changed 1 line.
De [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Downloads] (Minimum Data Set, MDS) helpen de zorgverleners in verschillende zorgsettings (rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, ...) om aan de hand van gestructureerde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de capaciteiten van de cliënt.
De [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Downloads] of (interRAI-)beoordelingen helpen de zorgverleners in verschillende zorgsettings (rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, ...) om aan de hand van gestructureerde items informatie te verzamelen over de zorgbehoeften en de capaciteiten van de cliënt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]