Difference between version and version      View first change»»

Back to Mantelzorgtriggers, or Mantelzorgtriggers version history

At line 18 changed 1 line.
Een overzicht van alle mogelijke __activeringscodes per CAP__, zoals die in de BelRAI-webapplicatie bij de resultaten worden weergegeven, kunt u vinden bij de [Downloads|Downloads#DeInterRAICLINICALASSESSMENTPROTOCOLSCAPS].
Alle mogelijke activeringscodes per CAP|https://belraiwiki.health.belgium.be/nl/attach/Downloads/CAP%20activeringscodes.pdf].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-35) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]