Difference between version and version      View first change»»

Back to MAP Le, or MAP Le version history

At line 17 changed 1 line.
*verzwakking op cognitief vlak; [cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (C1)|HCSectieC1], [kortetermijngeheugen (C2a)|HCSectieC2], [uiting – zichzelf duidelijk maken (D1)|HCSectieD1] en [eten (G2j)|HCSectieG2] (= [CPS1 Scale|CPS])
*verzwakking op cognitief vlak; [cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (C1)|HCSectieC1], [kortetermijngeheugen (C2a)|HCSectieC2], [procedureel geheugen (C2b)|HCSectieC2], [uiting – zichzelf duidelijk maken (D1)|HCSectieD1] en [eten (G2j)|HCSectieG2] (= [CPS2 Scale|CPS])
At line 30 changed 1 line.
Deze differentiatie kan aanleiding zijn voor meer persoonsgerichte aanbevelingen bij de toewijzing van middelen en de realisatie van een optimaal zorgverleningsmodel.
Deze differentiatie volgens prioriteitsniveaus kan aanleiding zijn voor meer persoonsgerichte aanbevelingen bij de toewijzing van middelen en de realisatie van een optimaal zorgverleningsmodel.
At line 38 changed 1 line.
[The Method for Assigning Priority Levels (MAPLe): A new decision-support system for allocating home care resources|http://www.biomedcentral.com/1741-7015/6/9]
[Hirdes JP, Poss JW, Curtin-Telegdi N. 2008. The Method for Assigning Priority Levels (MAPLe): A new decision-support system for allocating home care resources. BMC Medicine. 6:9.|Hirdes et al. 2008.pdf]
At line 40 changed 1 line.
[MAPLe Home Care 2008 (PDF)|MAPLe Home Care 2008.pdf]
[Betekenis MAPLe scores|MAPLe scores.pdf]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-93) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]