Difference between version and version      View first change»»

Back to MAP Le, or MAP Le version history

At line 6 changed 1 line.
MAPLe differentieert cliënten volgens [5 prioriteitsniveaus|MAPLe scores.pdf] die predictief zijn voor het risico op institutionalisering (het risico voor opname in een instelling binnen de 90 dagen), de mate van stress bij de zorgverleners en de mate waarop de cliënt beter af zou zijn in een andere zorgsetting:
De MAPLe differentieert cliënten volgens [5 prioriteitsniveaus|MAPLe scores.pdf] die predictief zijn voor het risico op institutionalisering (het risico voor opname in een instelling binnen de 90 dagen), de mate van stress bij de zorgverleners en de mate waarop de cliënt beter af zou zijn in een andere zorgsetting:
At line 17 changed 1 line.
*verzwakking op cognitief vlak; [cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (C1)|HCSectieC1], [kortetermijngeheugen (C2a)|HCSectieC2], [uiting – zichzelf duidelijk maken (D1)|HCSectieD1] en [eten (G2j)|HCSectieG2] (= [CPS1 Scale|CPS])
*verzwakking op cognitief vlak; [cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (C1)|HCSectieC1], [kortetermijngeheugen (C2a)|HCSectieC2], [procedureel geheugen (C2b)|HCSectieC2], [uiting – zichzelf duidelijk maken (D1)|HCSectieD1] en [eten (G2j)|HCSectieG2] (= [CPS2 Scale|CPS])
At line 30 changed 1 line.
Deze differentiatie kan aanleiding zijn voor meer persoonsgerichte aanbevelingen bij de toewijzing van middelen en de realisatie van een optimaal zorgverleningsmodel.
Deze differentiatie volgens prioriteitsniveaus kan aanleiding zijn voor meer persoonsgerichte aanbevelingen bij de toewijzing van middelen en de realisatie van een optimaal zorgverleningsmodel.
At line 32 changed 1 line.
Het gaat er hier uiteraard niet om MAPLe te gebruiken als een geautomatiseerde besluitvorming verstoken of ver weg van elk klinisch inzicht. Een interdisciplinair engagement samen met de familie en de cliënt zelf waarbij de individuele sterkte, voorkeur en behoefte van de cliënt mee ter discussie worden genomen om specifieke persoonsgerichte aanbevelingen te formuleren moet de MAPLe-scores aanvullen.
Het gaat er hier uiteraard niet om de MAPLe te gebruiken als een geautomatiseerde besluitvorming verstoken of ver weg van elk klinisch inzicht. Een interdisciplinair engagement samen met de familie en de cliënt zelf waarbij de individuele sterkte, voorkeur en behoefte van de cliënt mee ter discussie worden genomen om specifieke persoonsgerichte aanbevelingen te formuleren moet de MAPLe-scores aanvullen.
At line 34 changed 1 line.
Terwijl MAPLe kan worden gebruikt bij het nemen van beslissingen op cliëntniveau kan het algoritme ook worden gebruikt met geaggregeerde data voor het evalueren van zorgprocessen op diverse (regionale, nationale, internationale, ...) niveaus (benchmarking).
Terwijl de MAPLe kan worden gebruikt bij het nemen van beslissingen op cliëntniveau kan het algoritme ook worden gebruikt met geaggregeerde data voor het evalueren van zorgprocessen op diverse (regionale, nationale, internationale, ...) niveaus (benchmarking).
At line 38 changed 1 line.
[The Method for Assigning Priority Levels (MAPLe): A new decision-support system for allocating home care resources|http://www.biomedcentral.com/1741-7015/6/9]
[Hirdes JP, Poss JW, Curtin-Telegdi N. 2008. The Method for Assigning Priority Levels (MAPLe): A new decision-support system for allocating home care resources. BMC Medicine. 6:9.|Hirdes et al. 2008.pdf]
At line 40 changed 1 line.
[MAPLe Home Care 2008 (PDF)|MAPLe Home Care 2008.pdf]
[Betekenis MAPLe scores|MAPLe scores.pdf]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-93) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]