Difference between version and version      View first change»»

Back to MAP Le, or MAP Le version history

At line 17 changed 1 line.
*verzwakking op cognitief vlak; [cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (C1)|HCSectieC1], [kortetermijngeheugen (C2a)|HCSectieC2], [uiting – zichzelf duidelijk maken (D1)|HCSectieD1] en [eten (G2j)|HCSectieG2] (= [CPS1 Scale|CPS])
*verzwakking op cognitief vlak; [cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (C1)|HCSectieC1], [kortetermijngeheugen (C2a)|HCSectieC2], [procedureel geheugen (C2b)|HCSectieC2], [uiting – zichzelf duidelijk maken (D1)|HCSectieD1] en [eten (G2j)|HCSectieG2] (= [CPS2 Scale|CPS])
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-93) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]