Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie Q 2, or LTCF Sectie Q 2 version history

At line 39 changed 3 lines.
Ontslagmogelijkheid Codering
Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis
te willen. 1 (Ja)
||Ontslagmogelijkheid ||Codering
|Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen. |1 (Ja)
|Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag. |0 (Nee)
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven? |4 (91 of meer dagen)
At line 43 removed 8 lines.
Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat
tegenover ontslag. 0 (Nee)
Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting
te blijven? 4 (91 of meer dagen)
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]