Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie Q 2, or LTCF Sectie Q 2 version history

At line 1 changed 1 line.
!!Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in de huidige dienstverlening of setting te blijven alvorens naar huis terug te keren (tel vanaf de beoordelingsreferentiedatum, inclusief die dag)
\\
!!Q2. Hoelang wordt de cliënt verwacht in de huidige dienstverlening of setting te blijven alvorens naar huis terug te keren (reken vanaf de beoordelingsreferentiedatum, inclusief die dag)
At line 8 changed 1 line.
*4. 91 of meer dagen
*4. 91 dagen of meer
At line 12 changed 1 line.
Voorbeeld 1:
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld 1:%%
At line 19 changed 1 line.
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven? |3 (31-90 dagen)
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?|3 (31-90 dagen)
At line 22 changed 1 line.
Voorbeeld 2:
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld 2:%%
At line 28 changed 1 line.
|Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag. |0 (Nee)
|Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag.|0 (Nee)
At line 35 changed 1 line.
Voorbeeld 3:
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld 3:%%
At line 40 changed 3 lines.
|Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen. |1 (Ja)
|Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag. |0 (Nee)
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven? |4 (91 of meer dagen)
|Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen.|1 (Ja)
|Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag.|0 (Nee)
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?|4 (91 of meer dagen)
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]