Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie Q 2, or LTCF Sectie Q 2 version history

At line 2 changed 1 line.
!!Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in de huidige dienstverlening of setting te blijven alvorens naar huis terug te keren (tel vanaf de beoordelingsreferentiedatum, inclusief die dag)
!!Q2. Hoelang wordt de cliënt verwacht in de huidige dienstverlening of setting te blijven alvorens naar huis terug te keren (tel vanaf de beoordelingsreferentiedatum, inclusief die dag)
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]