Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie Q 2, or LTCF Sectie Q 2 version history

At line 29 changed 1 line.
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?|5 (Ontslag naar huis niet verwacht)
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?|5 (Ontslag naar huis niet verwacht) Redenering voor het coderen: Hoewel mevrouw D. dicht bij haar dood staat, is een code “5” van toepassing. Dit LTCF-item bevat immers de instructie “exclusief verwacht ontslag vanwege sterfte”.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]