Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie Q 2, or LTCF Sectie Q 2 version history

At line 17 changed 2 lines.
|Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen. |1 (Ja)
|Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag. |1 (Ja)
|Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen.|1 (Ja)
|Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag.|1 (Ja)
At line 27 changed 1 line.
|Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen. |1 (Ja)
|Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen.|1 (Ja)
At line 29 changed 1 line.
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?|5 (Ontslag naar huis niet verwacht) Redenering voor het coderen: Hoewel mevrouw D. dicht bij haar dood staat, is een code “5” van toepassing. Dit LTCF-item bevat immers de instructie “exclusief verwacht ontslag vanwege sterfte”.
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?|5 (Ontslag naar huis niet verwacht) Redenering voor het coderen: Hoewel mevrouw D. dicht bij haar dood staat, is een code “5” van toepassing. Dit LTCF-item bevat immers de instructie “exclusief verwacht ontslag vanwege sterfte”.
At line 42 changed 1 line.
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven? |4 (91 of meer dagen)
|Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven? |4 (91 of meer dagen)
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]