Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie P 2, or LTCF Sectie P 2 version history

At line 5 changed 1 line.
Het vastleggen van de wettelijke status van beschikkingen over behandelopties voor de cliënt, ongeacht of ze door de cliënt of door een gevolmachtigde zijn gemaakt. Een schriftelijke wilsverklaring kan alleen van toepassing en bindend worden beschouwd, als er documentatie in het cliëntdossier over aanwezig is. Het afwezig zijn van eerder bestaande afgegeven beschikkingen voor de cliënt moet een discussie op gang brengen door de zorgverleners met de cliënt en familie over de wensen van de cliënt. Elk verschil tussen wat de cliënt op dit moment zegt over hetgeen hij/zij wil en wat in wettelijke documenten in het cliëntdossier staat moet onmiddellijk worden opgelost.
Het registreren van wettelijke beschikkingen betreffende behandelingsopties voor de cliënt ongeacht of ze door de cliënt of door een gevolmachtigde zijn opgesteld. Een schriftelijke wilsverklaring kan alleen van toepassing zijn en bindend worden beschouwd als dit in het cliëntdossier is vastgelegd. Bij het ontbreken van eerder afgegeven beschikkingen moeten de zorgverleners de wensen van de cliënt met de cliënt en de familie bespreken. Elke tegenstrijdigheid tussen de huidige wensen van de cliënt en wat in wettelijke documenten (in het cliëntdossier) staat moet onmiddellijk worden opgelost.
At line 8 changed 1 line.
* a. Wilsverklaring betreffende het afzien van reanimatie — Voor in het geval van optreden van ademhalings- of hartfalen, heeft de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger de beschikking afgegeven dat geen hart-longreanimatie (CPR) en andere levensreddende methoden mogen worden gebruikt om te proberen de ademhaling of bloedcirculatie te herstellen.
*a. Wilsverklaring betreffende het afzien van reanimatie — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat er bij respiratoire insufficiëntie of hartfalen geen beroep mag worden gedaan op hart-longreanimatie (CPR) of andere levensreddende procedures om de hart-/longwerking weer te herstellen.
At line 10 changed 1 line.
* b. Wilsverklaring betreffende het afzien van invasieve behandelingen – De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft de beschikking afgegeven dat er geen canules/tubes mogen gebruikt worden om de ademhaling te vergemakkelijken (endotracheale tube, tracheale tube, tracheotomie).
*b. Wilsverklaring betreffende het afzien van intubatie – De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat er geen canules/tubes mogen worden gebruikt om de ademhaling te vergemakkelijken (endotracheale tube, tracheale tube).
At line 12 changed 1 line.
* c. Wilsverklaring betreffende het afzien van hospitalisatie — Een beschikking die specificeert dat de cliënt, zelfs indien een medisch probleem optreedt dat gewoonlijk een ziekenhuisopname vereist, niet in een ziekenhuis mag worden opgenomen.
*c. Wilsverklaring betreffende het afzien van invasieve behandelingen - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat er geen invasieve behandelingen mogen worden uitgevoerd.
At line 14 changed 1 line.
*d. Wilsverklaring betreffende het afzien van sondevoeding en/of intraveneuze vochttoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger willen niet dat de cliënt kunstmatig wordt gevoed (bijv., sondevoeding, intraveneuze voeding) als de cliënt niet door de mond kan worden gevoed.
*d. Wilsverklaring betreffende het afzien van hospitalisatie — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt, zelfs indien een medisch probleem optreedt dat gewoonlijk een ziekenhuisopname vereist, niet in een ziekenhuis mag worden opgenomen.
At line 16 changed 1 line.
*e. Wilsverklaring betreffende beperkingen bij medicatietoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger willen niet dat de cliënt geneesmiddelen ontvangt die het leven in stand houden (bijv. antibiotica, chemotherapie). Deze beperkingen zijn echter wellicht niet van toepassing wanneer deze medicatie wordt gebruikt om het comfort van de cliënt te waarborgen. In deze gevallen moet de beschikking opnieuw met de betrokken partij worden bekeken.
*e. Wilsverklaring betreffende het afzien van sondevoeding en/of intraveneuze vochttoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat wanneer de cliënt niet meer door de mond kan worden gevoed hij/zij niet op een kunstmatige manier mag worden gevoed (bijv., sondevoeding, intraveneuze voeding).
At line 18 changed 1 line.
*f. Wilsverklaring betreffende euthanasie - De cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger heeft een beschikking afgegeven met betrekking tot euthanasie.
*f. Wilsverklaring betreffende beperkingen bij medicatietoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt geen levensverlengende medicatie wil ontvangen (bijv. antibiotica, chemotherapie). Deze beperking kan ongeschikt zijn wanneer deze geneesmiddelen worden gebruikt om het comfort en het welzijn van de cliënt te waarborgen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de wettelijk vertegenwoordiger opnieuw moeten worden bekeken en/of verduidelijkt.
At line 20 added 6 lines.
*g. Wilsverklaring betreffende enkel comfortzorg - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt enkel comfortzorg (bijv., wisselhouding, incontinentiezorg, pijnbestrijding) wil krijgen maar geen invasieve of belastende behandelingen.
*h. Wilsverklaring betreffende euthanasie - De cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger heeft een beschikking afgegeven met betrekking tot euthanasie.
*i. Wilsverklaring betreffende andere therapieën - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt bepaalde behandelingen (bijv., transfusies, tracheotomie, fysieke fixatie, ...) niet wil ondergaan. Deze wilsverklaring kan ongeschikt zijn wanneer deze behandelingen worden gebruikt voor palliatieve doeleinden of om het comfort en het welzijn van de cliënt te waarborgen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de wettelijk vertegenwoordiger opnieuw moeten worden bekeken en/of verduidelijkt. Specificeer: ...
At line 25 changed 1 line.
Sommige cliënten zijn op het tijdstip van opname wellicht niet in staat om aan de besluitvorming deel te nemen. Het zorgteam moet een redelijke poging doen om vast te stellen of de nieuwe cliënt ooit een beschikking heeft opgesteld (vraag het bijvoorbeeld aan familieleden, ga het bij de verantwoordelijke arts na). Als er geen beschikking is zullen de behandelbesluiten waarschijnlijk in samenspraak met de naaste familie van de cliënt worden gemaakt of in hun afwezigheid of in het geval van een conflict volgens de wettelijke stelsel.
Sommige cliënten zijn op het tijdstip van opname wellicht niet in staat om aan de besluitvorming deel te nemen. De zorgverleners moeten een redelijke poging doen om vast te stellen of de nieuwe cliënt ooit een beschikking heeft opgesteld (vraag het bijvoorbeeld aan familieleden, ga het bij de verantwoordelijke arts na). Als er geen beschikking is zullen de behandelbesluiten waarschijnlijk in samenspraak met de naaste familie van de cliënt worden gemaakt of in hun afwezigheid of in het geval van een conflict volgens de wettelijke stelsel.
At line 37 changed 1 line.
*De cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) moet altijd in de discussie worden betrokken om ervoor te zorgen dat een besluitvorming op basis van “geïnformeerd zijn” plaatsvindt. Als de voorkeur van de cliënt bekend is en de behandelend arts zich daarvan bewust is, maar deze voorkeur niet in het cliëntdossier is vastgelegd, codeer dan het LTCF-item pas nadat het in het cliëntdossier is vastgelegd.
*De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger moet altijd in de discussie worden betrokken om ervoor te zorgen dat een besluitvorming op basis van “geïnformeerd zijn” plaatsvindt. Als de voorkeur van de cliënt bekend is en de behandelend arts zich daarvan bewust is, maar deze voorkeur niet in het cliëntdossier is vastgelegd, codeer dan het LTCF-item pas nadat het in het cliëntdossier is vastgelegd.
At line 39 changed 1 line.
*Als de cliënt een wens heeft op terreinen die moeten worden ondersteund door een opdracht van de behandelend arts (bijv. niet reanimeren, niet in een ziekenhuis opnemen, beperkingen met voeding, andere behandelbeperkingen), codeer dan het LTCF-item alleen als het een schriftelijke opdracht betreft of nadat de arts de noodzakelijke opdracht heeft afgegeven. Wanneer er een schriftelijke opdracht van de arts is, maar de wens van de cliënt of zijn vertegenwoordiger is niet aangegeven, praat er dan met de arts over en codeer het LTCF-item alleen nadat de noodzakelijke documenten die de wensen van de cliënt of zijn vertegenwoordiger bevestigen, in het cliëntdossier zijn opgenomen.
*Als de cliënt een wens heeft op terreinen die moeten worden ondersteund door een opdracht van de behandelend arts (bijv. niet reanimeren, niet in een ziekenhuis opnemen, beperkingen met voeding, andere behandelingsbeperkingen), codeer dan het LTCF-item alleen als het een schriftelijke opdracht betreft of nadat de arts de noodzakelijke opdracht heeft afgegeven. Wanneer er een schriftelijke opdracht van de arts is, maar de wens van de cliënt of zijn vertegenwoordiger is niet aangegeven, praat er dan met de arts over en codeer het LTCF-item alleen nadat de noodzakelijke documenten die de wensen van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger bevestigen, in het cliëntdossier zijn opgenomen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]