Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie P 2, or LTCF Sectie P 2 version history

At line 18 changed 1 line.
*f. Wilsverklaring betreffende beperkingen bij medicatietoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt geen levensverlengende geneesmiddelen wil ontvangen (bijv. antibiotica, chemotherapie). Deze beperking kan ongeschikt zijn wanneer deze geneesmiddelen worden gebruikt om het comfort en het welzijn van de cliënt te waarborgen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de wettelijk vertegenwoordiger opnieuw moeten worden bekeken en/of verduidelijkt.
*f. Wilsverklaring betreffende beperkingen bij medicatietoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt geen levensverlengende medicatie wil ontvangen (bijv. antibiotica, chemotherapie). Deze beperking kan ongeschikt zijn wanneer deze geneesmiddelen worden gebruikt om het comfort en het welzijn van de cliënt te waarborgen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de wettelijk vertegenwoordiger opnieuw moeten worden bekeken en/of verduidelijkt.
At line 20 changed 1 line.
*g. Wilsverklaring betreffende enkel comfortzorg - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt alleen comfortzorg (bijv., wisselhouding, incontinentiezorg, pijnbestrijding) wil krijgen maar geen invasieve of belastende behandelingen.
*g. Wilsverklaring betreffende enkel comfortzorg - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt enkel comfortzorg (bijv., wisselhouding, incontinentiezorg, pijnbestrijding) wil krijgen maar geen invasieve of belastende behandelingen.
At line 24 changed 1 line.
*i. Wilsverklaring betreffende andere therapieën - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt bepaalde behandelingen (bijv., transfusies, tracheotomie, fysieke fixatie, ...) niet wil ondergaan. Deze beperkingen kunnen ongeschikt zijn wanneer deze behandelingen worden gebruikt voor palliatieve doeleinden of om het comfort en het welzijn van de cliënt te waarborgen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de wettelijk vertegenwoordiger opnieuw moeten worden bekeken en/of verduidelijkt.
*i. Wilsverklaring betreffende andere therapieën - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt bepaalde behandelingen (bijv., transfusies, tracheotomie, fysieke fixatie, ...) niet wil ondergaan. Deze wilsverklaring kan ongeschikt zijn wanneer deze behandelingen worden gebruikt voor palliatieve doeleinden of om het comfort en het welzijn van de cliënt te waarborgen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de wettelijk vertegenwoordiger opnieuw moeten worden bekeken en/of verduidelijkt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]