Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie P 2, or LTCF Sectie P 2 version history

At line 5 changed 1 line.
Het vastleggen van de wettelijke status van beschikkingen over behandelopties voor de cliënt, ongeacht of ze door de cliënt of door een gevolmachtigde zijn gemaakt. Een schriftelijke wilsverklaring kan alleen van toepassing en bindend worden beschouwd, als er documentatie in het cliëntdossier over aanwezig is. Het afwezig zijn van eerder bestaande afgegeven beschikkingen voor de cliënt moet een discussie op gang brengen door de zorgverleners met de cliënt en familie over de wensen van de cliënt. Elk verschil tussen wat de cliënt op dit moment zegt over hetgeen hij/zij wil en wat in wettelijke documenten in het cliëntdossier staat moet onmiddellijk worden opgelost.
Het registreren van wettelijke beschikkingen betreffende behandelingsopties voor de cliënt, ongeacht of ze door de cliënt of door een gevolmachtigde zijn opgesteld. Een schriftelijke wilsverklaring kan alleen van toepassing zijn en bindend worden beschouwd als dit in het cliëntdossier is beschreven. Bij het ontbreken van eerder afgegeven beschikkingen moeten de zorgverleners de wensen van de cliënt met de cliënt en de familie bespreken. Elke tegenstrijdigheid tussen de huidige wensen van de cliënt en wat in wettelijke documenten (in het cliëntdossier) staat moet onmiddellijk worden opgelost.
At line 8 changed 1 line.
* a. Wilsverklaring betreffende het afzien van reanimatie — Voor in het geval van optreden van ademhalings- of hartfalen, heeft de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger de beschikking afgegeven dat geen hart-longreanimatie (CPR) en andere levensreddende methoden mogen worden gebruikt om te proberen de ademhaling of bloedcirculatie te herstellen.
*a. Wilsverklaring betreffende het afzien van reanimatie — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat er bij respiratoire insufficiëntie of hartfalen geen beroep mag worden gedaan op hart-longreanimatie (CPR) of andere levensreddende procedures om de hart-/longwerking weer te herstellen.
At line 10 changed 1 line.
* b. Wilsverklaring betreffende het afzien van invasieve behandelingen – De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft de beschikking afgegeven dat er geen canules/tubes mogen gebruikt worden om de ademhaling te vergemakkelijken (endotracheale tube, tracheale tube, tracheotomie).
*b. Wilsverklaring betreffende het afzien van intubatie – De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat er geen canules/tubes mogen worden gebruikt om de ademhaling te vergemakkelijken (endotracheale tube, tracheale tube).
At line 12 changed 1 line.
* c. Wilsverklaring betreffende het afzien van hospitalisatie — Een beschikking die specificeert dat de cliënt, zelfs indien een medisch probleem optreedt dat gewoonlijk een ziekenhuisopname vereist, niet in een ziekenhuis mag worden opgenomen.
*c. Wilsverklaring betreffende het afzien van invasieve behandelingen - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat er geen invasieve behandelingen mogen worden uitgevoerd.
At line 14 changed 1 line.
*d. Wilsverklaring betreffende het afzien van sondevoeding en/of intraveneuze vochttoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger willen niet dat de cliënt kunstmatig wordt gevoed (bijv., sondevoeding, intraveneuze voeding) als de cliënt niet door de mond kan worden gevoed.
*d. Wilsverklaring betreffende het afzien van hospitalisatie — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt, zelfs indien een medisch probleem optreedt dat gewoonlijk een ziekenhuisopname vereist, niet in een ziekenhuis mag worden opgenomen.
At line 16 changed 1 line.
*e. Wilsverklaring betreffende beperkingen bij medicatietoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger willen niet dat de cliënt geneesmiddelen ontvangt die het leven in stand houden (bijv. antibiotica, chemotherapie). Deze beperkingen zijn echter wellicht niet van toepassing wanneer deze medicatie wordt gebruikt om het comfort van de cliënt te waarborgen. In deze gevallen moet de beschikking opnieuw met de betrokken partij worden bekeken.
*e. Wilsverklaring betreffende het afzien van sondevoeding en/of intraveneuze vochttoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat wanneer de cliënt niet meer door de mond kan worden gevoed hij/zij niet op een kunstmatige manier mag worden gevoed (bijv., sondevoeding, intraveneuze voeding).
At line 18 changed 1 line.
*f. Wilsverklaring betreffende euthanasie - De cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger heeft een beschikking afgegeven met betrekking tot euthanasie.
*f. Wilsverklaring betreffende beperkingen bij medicatietoediening — De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt geen levensverlengende geneesmiddelen wil ontvangen (bijv. antibiotica, chemotherapie). Deze beperking kan ongeschikt zijn wanneer deze geneesmiddelen worden gebruikt om het comfort en het welzijn van de cliënt veilig te stellen. Wanneer dat het geval is zou de wilsverklaring met de cliënt (als hij/zij daar nog toe in staat is) of de wettelijk vertegenwoordiger opnieuw moeten worden bekeken en/of verduidelijkt.
At line 20 added 6 lines.
*g. Wilsverklaring betreffende enkel comfortzorg - De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de cliënt alleen comfortzorg (bijv., wisselhouding, incontinentiezorg, pijnbestrijding) wil krijgen maar geen invasieve of belastende behandelingen.
*h. Wilsverklaring betreffende euthanasie - De cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger heeft een beschikking afgegeven met betrekking tot euthanasie.
*i. Wilsverklaring betreffende andere therapieën - Specificeer: ...
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]