Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie P 2, or LTCF Sectie P 2 version history

At line 10 changed 1 line.
* b. Wilsverklaring betreffende het afzien van invasieve behandelingen – De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft de beschikking afgegeven dat er geen canules/tubes mogen gebruikt worden om de ademhaling te vergemakkelijken (endotracheale tube, tracheale tube).
* b. Wilsverklaring betreffende het afzien van invasieve behandelingen – De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft de beschikking afgegeven dat er geen canules/tubes mogen gebruikt worden om de ademhaling te vergemakkelijken (endotracheale tube, tracheale tube, tracheotomie).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]