Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie O 6, or LTCF Sectie O 6 version history

At line 1 added 1 line.
\\
At line 4 changed 1 line.
Het vastleggen van het aantal dagen in de laatste 14 dagen (of sinds de opname als die korter dan 14 dagen geleden was) dat een arts de voorschriften voor de cliënt heeft veranderd. De frequentie waarin de arts zijn voorschriften verandert is in sommige gevallen een aanwijzing voor de klinische complexiteit.
Het vastleggen van op hoeveel dagen een arts de voorschriften voor de cliënt heeft veranderd in de laatste 14 dagen (of sinds de opname als die minder dan 14 dagen geleden gebeurde). De frequentie waarop voorschriften worden veranderd zijn in sommige gevallen een aanwijzing voor de klinische complexiteit.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]