Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie N 1, or LTCF Sectie N 1 version history

At line 22 changed 1 line.
Het jaarlijks uitgebrachte "[Formularium|http://www.farmaka.be/home.php?usub=24&nav=2&lang=be_NL]" geeft van de daarin opgenomen geneesmiddelen ook de ATC-code. Ook op de website van het [B.C.F.I. vzw (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)|http://www.bcfi.be/] kan men [ATC-codes| http://www.bcfi.be/nindex/atc/index.cfm] terugvinden. U kunt ook zoeken op de site van de [WHO|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase].
Het jaarlijks uitgebrachte "[Formularium|http://www.farmaka.be/home.php?usub=24&nav=2&lang=be_NL]" geeft van de daarin opgenomen geneesmiddelen ook de ATC-code. Ook op de website van het [B.C.F.I. vzw (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)|http://www.bcfi.be/] kan men [ATC-codes| http://www.bcfi.be/nindex/atc/index.cfm] terugvinden.
At line 24 added 2 lines.
[Lijst ATC-codes van veelgebruikte geneesmiddelen|https://belraiwiki.health.belgium.be/nl/attach/FAQ/ATC-codes.xls]
At line 26 changed 3 lines.
# de huidige doktersvoorschriften
# de huidige lijst van de gebruikte geneesmiddelen
# [ATC-codes| http://www.bcfi.be/nindex/atc/index.cfm]
# de huidige doktersvoorschriften;
# de huidige lijst van de gebruikte geneesmiddelen;
# de [ATC-codes| http://www.bcfi.be/nindex/atc/index.cfm].
At line 123 changed 1 line.
*Anders (A), specificeer: ...
*Anders (A)
At line 125 removed 1 line.
Bijvoorbeeld: Durogesic 12,5 µg TD __Om de 3 dagen (O3D)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 ml IV __Anders (A), Specificeer frequentie "Anders": ''over 12 uur''__ of Infuus 0,9% NaCl 1000 ml SC __Anders (A), Specificeer frequentie "Anders": ''zeer traaglopend over 24 uur''__
At line 127 changed 1 line.
__f. Zo nodig (PRO RE NATA = ZN = SOS)__
Bijvoorbeeld: Durogesic 12,5 µg TD __Om de 3 dagen (O3D)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 ml IV __Anders (A)__
At line 131 added 8 lines.
__f. Specificeer frequentie "Anders"__
Bijvoorbeeld: ''Zeer traaglopend over 24 uur''
__g. Zo nodig (PRO RE NATA = ZN = SOS)__
At line 135 changed 1 line.
__g. ATC-codes__
__h. ATC-codes__
At line 148 added 1 line.
[Lijst ATC-codes van veelgebruikte geneesmiddelen|https://belraiwiki.health.belgium.be/nl/attach/FAQ/ATC-codes.xls]
At line 143 removed 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-67) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]