Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie M 3, or LTCF Sectie M 3 version history

At line 4 changed 1 line.
Om de perioden van een gewone dag (van de laatste drie dagen) te bepalen tijdens dewelke de cliënt altijd of meestal wakker en niet betrokken was bij het uitvoeren van ADL activiteiten (bijv., baden, zich aan- en uitkleden, eten enzovoort) en therapieën of medische zorg ontving. Voor plannings¬doeleinden kan deze informatie op tenminste twee manieren worden gebruikt.
Om de perioden van een gewone dag (van de laatste drie dagen) te bepalen tijdens dewelke de cliënt altijd of meestal wakker en niet betrokken was bij het uitvoeren van ADL-activiteiten (bijv., baden, zich aan- en uitkleden, eten enzovoort) en therapieën of medische zorg ontving. Voor planningsdoeleinden kan deze informatie op tenminste twee manieren worden gebruikt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]