Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie K 5, or LTCF Sectie K 5 version history

At line 10 changed 1 line.
*b. Heeft gebroken, gebarsten of anderzijds niet intacte eigen tanden – De cliënt heeft eigen tanden die gebroken of stuk zijn (gedeelte van de tand ontbreekt) of los zitten (tand kan worden bewogen bij aanraking).
*b. Heeft gebroken, gebarsten of niet intacte eigen tanden – De cliënt heeft eigen tanden die gebroken of stuk zijn (gedeelte van de tand ontbreekt) of los zitten (tand kan worden bewogen bij aanraking).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]