Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie K 2, or LTCF Sectie K 2 version history

At line 8 changed 1 line.
*a. Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen - Gewichtsverlies in percent (bijv. 5% of meer in de laatste 30 dagen, of 10% of meer in de laatste 180 dagen).
*a. Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen.
At line 10 changed 1 line.
*b. Gedehydreerd; of verhoogde BUN waarde — Het vaststellen van dehydratie kan moeilijk zijn. Gebruik uw klinisch oordeel gebaseerd op tekenen en symptomen (bijvoorbeeld ernstig braken gedurende bepaalde tijd). Als alternatief kan een laboratoriumtest worden uitgevoerd die aangeeft dat de BUN (Bloed Ureum Stikstof) waarde ten opzichte van creatinine is verhoogd.
*b. Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde — Het vaststellen van dehydratatie kan moeilijk zijn. Gebruik uw klinisch oordeel gebaseerd op tekenen en symptomen (bijvoorbeeld ernstig braken gedurende bepaalde tijd). Als alternatief kan een laboratoriumtest worden uitgevoerd die aangeeft dat de BUN (Bloed Ureum Stikstof) -waarde ten opzichte van creatinine is verhoogd.
At line 12 changed 1 line.
*c. Minder dan 1 liter vochtinname per dag (minder dan 6 - 8 kopjes per dag) — Nam niet alle of bijna alle vocht tot zich in de laatste 3 dagen.
*c. Minder dan 1 liter vochtinname per dag — Nam niet alle of bijna alle vocht tot zich in de laatste 3 dagen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]