Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie K 2, or LTCF Sectie K 2 version history

At line 10 changed 1 line.
*b. Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen); of verhoogde BUN-waarde — Het vaststellen van dehydratatie kan moeilijk zijn. Gebruik uw klinisch oordeel gebaseerd op tekenen en symptomen (bijvoorbeeld ernstig braken gedurende bepaalde tijd). Als alternatief kan een laboratoriumtest worden uitgevoerd die aangeeft dat de BUN (Bloed Ureum Stikstof) -waarde ten opzichte van creatinine is verhoogd.
*b. Gedehydrateerd (uitdrogingsverschijnselen) of verhoogde BUN-waarde — Het vaststellen van dehydratatie kan moeilijk zijn. Gebruik uw klinisch oordeel gebaseerd op tekenen en symptomen (bijvoorbeeld ernstig braken gedurende bepaalde tijd). Als alternatief kan een laboratoriumtest worden uitgevoerd die aangeeft dat de BUN (Bloed Ureum Stikstof) -waarde ten opzichte van creatinine is verhoogd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]