Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie J 6, or LTCF Sectie J 6 version history

At line 4 changed 1 line.
Let op: vraag altijd de cliënt over de frequentie, intensiteit en beheersen van de pijn. Observeer de cliënt en vraag het aan anderen die met de cliënt contact hebben.
Let op: bevraag altijd de cliënt over de frequentie, de intensiteit en de bestrijding van de pijn. Observeer de cliënt en bevraag ook de anderen die met de cliënt contact hebben.
At line 23 added 2 lines.
!!!Codering:
At line 25 removed 2 lines.
!!!Definitie:
Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond. Omvat vertrekken van de pijn (grimas), tanden op elkaar klemmen, kreunen, zich terugtrekken bij aanraking of andere niet-verbale tekenen die op pijn wijzen.
At line 28 changed 1 line.
!!!Codering:
Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond. Inclusief grimassen, tanden op elkaar klemmen, kreunen, zich terugtrekken bij aanraking of andere non-verbale tekenen die op pijn wijzen.
At line 36 changed 1 line.
__b. Intensiteit__
__b. Intensiteit van de ergste pijn__
At line 38 changed 1 line.
!!!Definitie:
At line 41 changed 1 line.
!!!Codering:
At line 51 changed 1 line.
!!!Definitie:
At line 54 changed 1 line.
!!!Codering:
At line 56 changed 1 line.
*1. Eén enkele pijnopstoot in de laatste 3 dagen
*1. Eén pijnopstoot in de laatste 3 dagen
At line 63 changed 1 line.
!!!Definitie:
At line 66 changed 1 line.
!!!Codering:
At line 71 changed 1 line.
__e. Beheersing van pijn__
__e. Pijnbestrijding__
At line 73 removed 2 lines.
!!!Definitie:
Vermogen om pijn adequaat te bestrijden met de huidige therapeutische aanpak (vanuit het gezichtspunt van de cliënt). Dit item beschrijft de (on)toereikendheid van pijnbestrijding door de verantwoordelijke zorgverleners (bijv., medicatie, massage, TENS of een andere therapeutische aanpak).
At line 76 changed 2 lines.
!!!Codering:
*0. Geen kwestie van pijn
Doeltreffendheid van de huidige therapeutische aanpak om pijn te bestrijden (vanuit het gezichtspunt van de cliënt). Dit item beschrijft de (on)toereikendheid van pijnbestrijding door de verantwoordelijke zorgverleners (bijv., medicatie, massage, TENS of een andere therapeutische aanpak).
*0. Geen pijn
At line 80 changed 1 line.
*3. Bestreden wanneer therapeutische aanpak wordt gevolgd, maar aanpak wordt niet altijd gevolgd
*3. Bestreden wanneer therapeutische aanpak correct wordt gevolgd, maar dat is niet altijd het geval
At line 89 changed 1 line.
*Mevrouw G. heeft een slecht korte- en lange-termijn geheugen en een matig gestoord cognitief functioneren. Ze vroeg de verpleegkundige gedurende de laatste 3 dagen één keer per dag “een tablet om de pijn te laten weggaan”. De geneesmiddelenstaat laat zien dat ze elke avond Paracetamol kreeg. De verpleegkundige constateert dat mevrouw G. gewoonlijk over haar linkerheup wrijft wanneer ze om een tablet vraagt. Als je haar echter naar pijn vraagt, zegt mevrouw G. dat het goed met haar gaat en ze nooit pijn heeft. Redenering voor het coderen: Het lijkt of mevrouw G. vergeten is dat ze heeft verteld dat ze gedurende de laatste 3 dagen pijn heeft gehad. Codeer dat mevrouw G. een lichte, dagelijkse pijn voelt. Codeer voor Pijnfrequentie 3 en voor Pijnintensiteit 1.
*Mevrouw G. heeft een slecht korte- en langetermijngeheugen en een matig gestoord cognitief functioneren. Ze vroeg de verpleegkundige gedurende de laatste 3 dagen één keer per dag “een tablet om de pijn te laten weggaan”. De geneesmiddelenstaat laat zien dat ze elke avond Paracetamol kreeg. De verpleegkundige constateert dat mevrouw G. gewoonlijk over haar linkerheup wrijft wanneer ze om een tablet vraagt. Als je haar echter naar pijn vraagt, zegt mevrouw G. dat het goed met haar gaat en ze nooit pijn heeft. Redenering voor het coderen: Het lijkt of mevrouw G. vergeten is dat ze heeft verteld dat ze gedurende de laatste 3 dagen pijn heeft gehad. Codeer dat mevrouw G. een lichte, dagelijkse pijn voelt. Codeer voor Pijnfrequentie 3 en voor Pijnintensiteit 1.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]