Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie J 6, or LTCF Sectie J 6 version history

At line 28 changed 1 line.
Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond. Inclusief vertrekken van de pijn (grimas), tanden op elkaar klemmen, kreunen, zich terugtrekken bij aanraking of andere non-verbale tekenen die op pijn wijzen.
Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond. Inclusief grimassen, tanden op elkaar klemmen, kreunen, zich terugtrekken bij aanraking of andere non-verbale tekenen die op pijn wijzen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]