Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie J 6, or LTCF Sectie J 6 version history

At line 28 changed 1 line.
Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond. Omvat vertrekken van de pijn (grimas), tanden op elkaar klemmen, kreunen, zich terugtrekken bij aanraking of andere non-verbale tekenen die op pijn wijzen.
Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond. Inclusief vertrekken van de pijn (grimas), tanden op elkaar klemmen, kreunen, zich terugtrekken bij aanraking of andere non-verbale tekenen die op pijn wijzen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]