Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie J 3, or LTCF Sectie J 3 version history

At line 16 changed 1 line.
*d. Onzekere pas – Een manier van lopen waarmee de cliënt gevaar loopt te vallen. De cliënt kan in onbalans lijken of zwalken, ongecoördineerd of schokkerig bewegen, snel lopen met grote, nonchalante bewegingen of abnormaal langzaam lopen met kleine, schuifelende pasjes; of met de voeten ver uiteen aarzelend stappen zetten.
*d. Wankele pas – Een manier van lopen waarmee de cliënt gevaar loopt te vallen. De cliënt kan in onbalans lijken of zwalken, ongecoördineerd of schokkerig bewegen, snel lopen met grote, nonchalante bewegingen of abnormaal langzaam lopen met kleine, schuifelende pasjes; of met de voeten ver uiteen aarzelend stappen zetten.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-30) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]