Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie J 3, or LTCF Sectie J 3 version history

At line 44 changed 1 line.
*l. Constipatie — Geen stoelgang in de afgelopen 3 dagen of moeite ermee hebben.
*l. Constipatie — Geen stoelgang in de laatste 3 dagen of moeite ermee hebben.
At line 68 changed 1 line.
Codeer voor aanwezigheid van het probleem in de laatste 3 dagen. Ondervraag eventueel ook familie of andere zorgverleners die met de cliënt contact hebben.
Codeer aanwezigheid van het probleem in de laatste 3 dagen. Ondervraag eventueel ook familie of andere zorgverleners die met de cliënt contact hebben.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-30) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]