Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie J 1, or LTCF Sectie J 1 version history

At line 11 changed 1 line.
Eerste beoordeling (nieuwe opnamen) — Raadpleeg de cliënt en de familie. Neem de overdrachtsdocumenten door.
*Eerste beoordeling (nieuwe opnamen) — Raadpleeg de cliënt en de familie. Neem de overdrachtsdocumenten door.
At line 13 changed 1 line.
Herbeoordelingen — Neem het cliëntdossier door (ook de incident¬rapportages, het huidige zorgplan, behandelopdrachten van de arts en maandelijkse uittreksels). Raadpleeg de cliënt. Soms denkt een cliënt dat hij toevallig struikelde. Hij staat op en meldt het aan niemand. Ga daarom niet uitsluitend af op het cliëntdossier, maar vraag het direct aan de cliënt of hij/zij in de betreffende periode is gevallen.
* Herbeoordelingen — Neem het cliëntdossier door (ook de incidentrapportages, het huidige zorgplan, behandelopdrachten van de arts en maandelijkse uittreksels). Raadpleeg de cliënt. Soms denkt een cliënt dat hij toevallig struikelde. Hij staat op en meldt het aan niemand. Ga daarom niet uitsluitend af op het cliëntdossier, maar vraag het direct aan de cliënt of hij/zij in de betreffende periode is gevallen.
At line 17 changed 3 lines.
*1. Geen valincident in de laatste 30 dagen, maar wel 31-90 dagen geleden
*2. Eén valincident in de laatste 30 dagen
*3. Twee of meer valincidenten in de laatste 30 dagen
*1. Geen valincidenten in de laatste 30 dagen, maar wel 31-90 dagen geleden
*2. 1 valincident in de laatste 30 dagen
*3. 2 of meer valincidenten in de laatste 30 dagen
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]