Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 4, or LTCF Sectie H 4 version history

At line 5 changed 1 line.
Het aangeven van de aanwezigheid van een stoma over de laatste 3 dagen.
Het aangeven van de aanwezigheid van een colostoma.
Soms kan de cliënt incontinent zijn ondanks de aanwezigheid van een stoma. Dan moet het mogelijk zijn dit te kunnen scoren. Bijvoorbeeld de cliënt scoort voor stoelgangcontinentie “3. Af en toe incontinent” en draagt een stoma. Hier kan men dit aangeven.
At line 9 changed 1 line.
Soms kan de cliënt incontinent zijn ondanks de aanwezigheid van een stoma. Dan moet het mogelijk zijn dit te kunnen scoren. Bijvoorbeeld de cliënt scoort voor stoelgangcontinentie “3. Af en toe incontinent” en draagt een stoma. Hier kan men dit aangeven.
Een colostoma (colon=darm) is een uitgang van de darm in de huid van de buik. Het moet worden aangelegd wanneer de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]