Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 4, or LTCF Sectie H 4 version history

At line 2 changed 1 line.
!!H4. Aanwezigheid van stoma
!!H4. Stoma
At line 5 changed 1 line.
Het aangeven van de aanwezigheid van een colostoma.
Het aangeven van de aanwezigheid van een darmstoma.
At line 9 removed 1 line.
At line 11 changed 1 line.
Een colostoma (colon = darm) is een uitgang van de darm in de huid van de buik. Het moet worden aangelegd wanneer de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten.
Eender welke chirurgisch aangelegde opening in de buikwand om faeces te elimineren.
At line 14 changed 1 line.
De beoordeling moet gelijktijdig met die van urinecontinentie en stoelgangcontinentie worden uitgevoerd. Dit zal een doornemen van het cliëntdossier omvatten. Ga met de cliënt de juistheid na van wat in het dossier is vastgelegd. Zorg ervoor dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Beheersing van de blaas- en darmfunctie is een gevoelig onderwerp. Vraag naar de aard van het probleem op een gevoelvolle, directe manier. Ga met mensen die de cliënt goed kennen na of de continentiepatronen juist zijn (bijv., met de directe zorgverleners). Denk eraan dat het om continentiepatronen van de periode over de laatste 3 dagen, 24 uur per dag, gaat.
De beoordeling moet gelijktijdig met die van urinecontinentie en stoelgangcontinentie worden uitgevoerd. Dit zal een doornemen van het cliëntdossier omvatten. Ga met de cliënt de juistheid na van wat in het dossier is vastgelegd. Zorg ervoor dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Beheersing van de blaas- en darmfunctie is een gevoelig onderwerp. Vraag naar de aard van het probleem op een gevoelvolle, directe manier. Ga met mensen die de cliënt goed kennen na of de continentiepatronen juist zijn (bijv., met de directe zorgverleners).
At line 17 changed 1 line.
Codeer voor aanwezigheid van een stoma gedurende de laatste 3 dagen.
Codeer voor aanwezigheid van een stoma.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]