Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 4, or LTCF Sectie H 4 version history

At line 9 removed 1 line.
At line 11 changed 1 line.
Een darmstoma of colostoma is een uitgang van de darm in de abdominale wand. Het moet worden aangelegd wanneer de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten.
Eender welke chirurgisch aangelegde opening in de buikwand om faeces te elimineren.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-13) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]