Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 1, or LTCF Sectie H 1 version history

At line 8 changed 1 line.
Verwijst naar beheersing van de urineuitscheiding, rekening houdend met toiletbezoekschema’s, continentietraining-programma’s, mictietraining, of hulpmiddelen voor urineopvang. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan (bijv., een cliënt kan uitgebreide hulp bij toiletgebruik krijgen en continent zijn). Urine-incontinentie omvat ook het nadruppelen of lekken van urine.
Verwijst naar beheersing van de urine-uitscheiding, rekening houdend met toiletbezoekschema’s, continentietraining-programma’s, mictietraining, of hulpmiddelen voor urineopvang. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan (bijv., een cliënt kan uitgebreide hulp bij toiletgebruik krijgen en continent zijn). Urine-incontinentie omvat ook het nadruppelen of lekken van urine.
At line 24 changed 1 line.
*0. Continent — Volledige beheersing (ook mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urineopvangsysteem.
*0. Continent — Volledige beheersing (ook door mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urineopvangsysteem.
At line 30 changed 1 line.
*8. Kwam niet voor — Geen urine-output in de laatste 3 dagen.
*8. Kwam niet voor — Geen urineoutput in de laatste 3 dagen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]