Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 1, or LTCF Sectie H 1 version history

At line 24 changed 2 lines.
*0. Continent — Volledige beheersing (ook mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urine-opvangsysteem.
*1. Volledige beheersing met om het even welke katheter of stoma — Volledige beheersing met gebruik van om het even welke katheter of om het even welk urine-opvangsysteem in de laatste 3 dagen (ook intermitterend gebruik of autosondage).
*0. Continent — Volledige beheersing (ook door mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urineopvangsysteem.
*1. Volledige beheersing met om het even welke katheter of stoma — Volledige beheersing met gebruik van om het even welke katheter of om het even welk urineopvangsysteem in de laatste 3 dagen (ook intermitterend gebruik of autosondage).
At line 28 changed 3 lines.
*4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing aanwezig (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
*5. Incontinent — Geen beheersing aanwezig (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
*8. Kwam niet voor — Geen urine-output in de laatste 3 dagen.
*4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
*5. Incontinent — Geen beheersing (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
*8. Kwam niet voor — Geen urineoutput in de laatste 3 dagen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]