Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 1, or LTCF Sectie H 1 version history

At line 8 changed 1 line.
Verwijst naar beheersing van de urine-uitscheiding, rekening houdend met toiletbezoekschema’s, continentietraining-programma’s, mictietraining, of hulpmiddelen voor urineopvang. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan (bijv., een cliënt kan uitgebreide hulp bij toiletgebruik krijgen en toch continent zijn, misschien als een gevolg van hulp van de familie). Urine-incontinentie omvat ook het nadruppelen of lekken van urine.
Verwijst naar beheersing van de urine-uitscheiding, rekening houdend met toiletbezoekschema’s, continentietraining-programma’s, mictietraining, of hulpmiddelen voor urineopvang. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan (bijv., een cliënt kan uitgebreide hulp bij toiletgebruik krijgen en continent zijn). Urine-incontinentie omvat ook het nadruppelen of lekken van urine.
At line 24 changed 2 lines.
*0. Continent — Volledige beheersing (ook mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urine-opvangsysteem.
*1. Volledige beheersing met om het even welke katheter of stoma — Volledige beheersing met gebruik van om het even welke katheter of om het even welk urine-opvangsysteem in de laatste 3 dagen (ook intermitterend gebruik of autosondage).
*0. Continent — Volledige beheersing (ook door mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urineopvangsysteem.
*1. Volledige beheersing met om het even welke katheter of stoma — Volledige beheersing met gebruik van om het even welke katheter of om het even welk urineopvangsysteem in de laatste 3 dagen (ook intermitterend gebruik of autosondage).
At line 28 changed 3 lines.
*4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing aanwezig (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
*5. Incontinent — Geen beheersing aanwezig (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
*8. Kwam niet voor — Geen urine-output in de laatste 3 dagen.
*4. Dagelijks incontinent — Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing (bijv., gedurende een bepaald deel van de dag).
*5. Incontinent — Geen beheersing (d.w.z. elke dag voortdurend incontinent).
*8. Kwam niet voor — Geen urineoutput in de laatste 3 dagen.
At line 42 changed 1 line.
*De heer S. is comateus. Hij draagt een uitwendig condoomkatheter om zijn huid tegen aantasting door urine te beschermen. Het is voor de zorgverleners moeilijk geweest om met dit katheter om te gaan omdat het blijft afglijden. Ze hebben zonder succes verschillende merken uitgeprobeerd. In de laatste 3 dagen is de heer S. tenminste tweemaal per dag tijdens de dagdienst nat aangetroffen. Codeer “4”, “Dagelijks incontinent”.
*De heer S. is comateus. Hij draagt een uitwendig condoomkatheter om zijn huid tegen aantasting door urine te beschermen. Het is voor de zorgverleners moeilijk geweest om met deze katheter om te gaan omdat hij blijft afglijden. Ze hebben zonder succes verschillende merken uitgeprobeerd. In de laatste 3 dagen is de heer S. tenminste tweemaal per dag tijdens de dagdienst nat aangetroffen. Codeer “4”, “Dagelijks incontinent”.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]