Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 1, or LTCF Sectie H 1 version history

At line 8 changed 1 line.
Verwijst naar beheersing van de urine-uitscheiding, rekening houdend met toiletbezoekschema’s, continentietraining-programma’s, mictietraining, of hulpmiddelen voor urineopvang. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan (bijv., een cliënt kan uitgebreide hulp bij toiletgebruik krijgen en continent zijn). Urine-incontinentie omvat ook het nadruppelen of lekken van urine.
Verwijst naar beheersing van de urineuitscheiding, rekening houdend met toiletbezoekschema’s, continentietraining-programma’s, mictietraining, of hulpmiddelen voor urineopvang. Het verwijst niet naar het vermogen van de cliënt om zelf naar het toilet te gaan (bijv., een cliënt kan uitgebreide hulp bij toiletgebruik krijgen en continent zijn). Urine-incontinentie omvat ook het nadruppelen of lekken van urine.
At line 24 changed 2 lines.
*0. Continent — Volledige beheersing (ook mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urine-opvangsysteem.
*1. Volledige beheersing met om het even welke katheter of stoma — Volledige beheersing met gebruik van om het even welke katheter of om het even welk urine-opvangsysteem in de laatste 3 dagen (ook intermitterend gebruik of autosondage).
*0. Continent — Volledige beheersing (ook mictietraining, ...). GEBRUIKT GEEN katheter of een ander urineopvangsysteem.
*1. Volledige beheersing met om het even welke katheter of stoma — Volledige beheersing met gebruik van om het even welke katheter of om het even welk urineopvangsysteem in de laatste 3 dagen (ook intermitterend gebruik of autosondage).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]