Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 1, or LTCF Sectie H 1 version history

At line 42 changed 1 line.
*De heer S. is comateus. Hij draagt een uitwendig condoomkatheter om zijn huid tegen aantasting door urine te beschermen. Het is voor de zorgverleners moeilijk geweest om met dit katheter om te gaan omdat het blijft afglijden. Ze hebben zonder succes verschillende merken uitgeprobeerd. In de laatste 3 dagen is de heer S. tenminste tweemaal per dag tijdens de dagdienst nat aangetroffen. Codeer “4”, “Dagelijks incontinent”.
*De heer S. is comateus. Hij draagt een uitwendig condoomkatheter om zijn huid tegen aantasting door urine te beschermen. Het is voor de zorgverleners moeilijk geweest om met deze katheter om te gaan omdat hij blijft afglijden. Ze hebben zonder succes verschillende merken uitgeprobeerd. In de laatste 3 dagen is de heer S. tenminste tweemaal per dag tijdens de dagdienst nat aangetroffen. Codeer “4”, “Dagelijks incontinent”.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]