Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie H 1, or LTCF Sectie H 1 version history

At line 21 removed 2 lines.
!!!Definitie:
Om de continentiepatronen te beschrijven wordt een zespuntenschaal gebruikt. Merk op dat in elke categorie verschillende frequenties voor incontinente episodes van urineren en ontlasten worden gespecificeerd. De reden voor deze verschillen is dat er meer urinelozingen per dag en per week zijn dan darmontlastingen.
At line 24 removed 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-27) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]