Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie G 5, or LTCF Sectie G 5 version history

At line 27 changed 1 line.
*Gedurende Wezenlijke Verandering beoordeling vanwege ernstige probleemstemming bleek mevrouw M. afhankelijker voor lichamelijke hulp bij persoonlijke hygiëne, kleden en toiletbezoek. Ze werd ook meer aangespoord en aangemoedigd om te eten. Deze veranderingen geven ten opzichte van de laatste beoordeling van twee maanden geleden een mindere betrokkenheid bij zelfzorg te zien. Codeer “2”, Verslechterd.
*Bij een beoordeling wegens een significante toestandsverandering bleek mevrouw M. afhankelijker voor lichamelijke hulp bij persoonlijke hygiëne, kleden en toiletbezoek. Ze werd ook meer aangespoord en aangemoedigd om te eten. Deze veranderingen geven ten opzichte van de laatste beoordeling van twee maanden geleden een mindere betrokkenheid bij zelfzorg te zien. Codeer “2”, Verslechterd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]