Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie G 4, or LTCF Sectie G 4 version history

At line 8 changed 1 line.
*a. De cliënt denkt tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren in staat te zijn
*a. De cliënt denkt in staat te zijn tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren
*b. De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren
At line 10 removed 2 lines.
*b. Zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren
At line 27 changed 1 line.
Voorbeelden:
%%(padding-left: .7em;)Voorbeelden:%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]