Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie G 3, or LTCF Sectie G 3 version history

At line 2 changed 1 line.
!!G3. Activiteitsniveau
!!G3. Activiteitenniveau
At line 7 changed 1 line.
__a.Totaal aantal uren lichamelijke activiteit of lichamelijke oefening in de laatste 3 dagen—bijv., wandelen__
__a.Totaal aantal uur lichamelijke activiteit of oefening in de laatste 3 dagen — bijv., wandelen__
At line 19 changed 1 line.
__b. Aantal dagen dat uit huis of buiten het gebouw werd gegaan (hoe kort ook)__
__b. Aantal dagen waarop de cliënt naar buiten ging in de laatste 3 dagen, hoe kort ook__
At line 29 changed 2 lines.
*0. Geen dagen uit
*1. Niet in de laatste 3 dagen, maar gewoonlijk in 3 dagen wel
*0. Geen
*1. Niet in de laatste 3 dagen, maar gewoonlijk wel in een periode van 3 dagen
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]