Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie G 1, or LTCF Sectie G 1 version history

At line 8 changed 1 line.
Zelfdoen bij ADL — Metingen zijn gebaseerd op alle situaties waarin de activiteit zich in de LAATSTE 3 DAGEN heeft voorgedaan. Het gaat daarbij om de volgende "op het doen ervan" gebaseerde items.
Zelfdoen bij ADL — Metingen zijn gebaseerd op alle situaties waarin de activiteit zich in de laatste 3 dagen heeft voorgedaan. Het gaat daarbij om de volgende "op het doen ervan" gebaseerde items.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-65) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]